Riecky Relax & Fitness

Cvičenie

lusi 2

Tréning celé telo, aj pre tehuľky #2

Zacvičte si s nami tréning na celé telo doma. Ak by boli supersérie pre teba náročné, daj si jeden cvik po 15 opakovaní, oddýchni a potom zopakuj ešte 2 série. Pokračuj ďalším cvikom.

http://youtu.be/sUYhRcglEgM

3. máj 2020, Lucia Riecka