Riecky Relax & Fitness

TABATA KNM

Dátum: PO 18:00 , STR 18:00 , PI 18:00 Trénuje: Marek Vlček

TABATA cvičenie pracuje s ultra intenzívnym cvičením v dĺžke 20 sekúnd a následne odpočinkom trvajúcim 10 sekúnd. Cvičenie sa opakuje po dobu 4 minút v rozsahu 8 cyklov. (High-intensity interval training) – vysoko intenzívneho intervalového cvičenia,  vytvoreného profesorom Izumi Tabatom v roku 1996 pri príprave olympíjskeho tímu rýchlostných korčuliarov.